Aaldert van der Vlies draagt stokje over

Wouter Bondt Aaldert van der Vlies 2.JPG18-10-2019 11:56 18-10-2019 11:56

Maandag 7 oktober jl. had (ex)-fractievoorzitter Aaldert van der Vlies van de ChristenUnie al officieel afscheid genomen tijdens de raadsvergadering. Donderdag 10 oktober jl. volgde het afscheid in de vorm van een kleine feestelijke bijeenkomst in Prinsenhof.

Nieuwsbrief december 2019

Aan het einde van dit jaar gekomen leek het ons goed om jullie mee te nemen in de Bestse politieke perikelen van de afgelopen maanden.

Afscheid Aaldert
Op 7 oktober nam Aaldert afscdheid van de raad. Het was een fijne week met mooie woorden en evenveel flessen wijn. Een mooie afsluiting van de politieke carrière van Aaldert. Ook via deze brief bedanken we Aaldert nogmaals voor alles wat hij voor de ChristenUnie in Best heeft betekend.

Start Wouter als raadslid CU
Met het vertrek van Aaldert werd het stokje letterlijk overgenomen door Wouter Bondt. De eerste stappen als raadslid waren in een politiek rustige tijd. Heerlijk om even in te dribbelen. De begrotingsbehandeling begin november viel mee. Een mooie avond met de  ‘maiden speech’ van Wouter. Met nog een paar raadsavonden te gaan, zou het wel eens rustig kunnen blijven tot en met de kerst. Maar het bleek stilte voor de welbekende storm.

Gevoelige onderwerpen
In september waren  er twee aanvragen binnen gekomen voor aanleg van  zonnevelden in het buitengebied, beide 5 hectaren groot. Dit verbaasde niet alleen ons, ook veel inwoners hadden zo hun bedenkingen. En toen het feestje Alaparada iets meer had gekost dan was begroot en de rekening over de schutting bij de gemeenteraad terecht kwam, was de chaos compleet. Een aantal lange raadsvergaderingen volgden, met veel inspraak van bewoners en betrokkenen.

Beleid buitengebied 
Het beleid buitengebied hangt nauw samen met aanleg van zonnevelden: hoe wordt omgegaan met agrarisch gebied wat niet meer als zodanig gebruikt wordt. Bij het beleid buitengebied heeft de ChristenUnie een motie ingediend. Hierin is het college opgedragen geen nieuwe vergunningsaanvragen voor zonnevelden bij de raad neer te leggen totdat beleid over opwekking duurzame energie is ontwikkeld. Dit beleid wordt komend half jaar gemaakt. De motie is unaniem aangenomen, een mooi succes. In zijn betoog heeft Wouter  duidelijk gemaakt dat de ChristenUnie helemaal niet tegen de opwekking van duurzame energie in het buitengebied is, maar dat hierover wel eerst beleid gemaakt moet worden.

Aanvraag aanleg zonnevelden
Er lagen twee aanvragen voor aanleg van zonnevelden in het buitengebied. Juridisch gezien kon de raad deze alleen maar afwijzen op basis van ruimtelijke gronden. Met hulp van een onafhankelijke jurist is dit uitgezocht. Het bleek mogelijk om op basis van ruimtelijke gronden deze aanvragen af te wijzen. Dit is dan ook zo door de raad besloten. De aangevraagde zonnevelden gaan er (nog) niet komen, eerst wordt er beleid gemaakt. Laten we de goede volgorde aanhouden

Alaparade
Tenslotte Alaparada. Een hoofdpijndossier met alleen maar verliezers. Kort door de bocht kreeg de raad een doos met bonnetjes aangeleverd met de mededeling dat er bijna twee ton tekort was. Het college dacht aan een raadsbesluit om een ton beschikbaar te stellen om faillissement van de stichting te voorkomen. Echter zonder echte afrekening (accountantsverklaring), maar met slechts een plan van aanpak vanuit de stichting. De ChristenUnie staat voor eerlijk, integer en transparant bestuur. Ook hierin. Middels een amendement is het college met de opdracht teruggestuurd om eerst een onafhankelijk onderzoek te doen naar het geheel en met de uitslag hiervan terug te komen naar de raad. Afhankelijk daarvan kunnen we goed beoordelen of extra geld gegeven kan worden. En aldus geschiedde…  Het is dan inmiddels 01.40 uur als de laatste vergadering voor het kerstreces is afgelopen.

Tot slot
De storm lijkt wat te gaan liggen. We mogen gaan genieten van twee weken reces. Maar de eerste ervaringen als raadslid leren dat niets is wat het lijkt.
David van Harten en José van Zandwijk hebben in december een aantal vergaderingen bijgewoond en overwegen om Wouter bij te staan als burgerraadslid voor de ChristenUnie. De komende maanden zal duidelijk worden of we de fractie weer gevuld krijgen. Wilt u hiervoor bidden?

We mogen nu feest gaan vieren. Jezus is geboren, wat een wonder. Wat heerlijk om te mogen en kunnen geloven en om ook vanuit dat geloof politiek actief te zijn.

Ik wens u allen namens de gehele fractie hele fijne feestdagen en een gezegend 2020.

Astrid Pourchez
Eleonora Kramer
Wouter Bondt

« Terug