Nieuwsbrief 30 maart 2020 - ChristenUnie Noord-Brabant

nieuwsbrief 30 maart 2020 Hermen Vreugdenhil 2018.jpg31-03-2020 13:55 31-03-2020 13:55

Beste Brabantse vrienden van de Christenunie,

We bevinden ons nu in uitzonderlijke tijden die veel van ons allemaal en ook van onze landelijke bestuurders en politici vragen. Brabant als Nederlands epicentrum van een wereldwijde crisis. 

De crisis bracht ons twee weken geleden al dicht bij God, op de Dag van Nationaal Gebed, waarvan de ChristenUnie (samen met de EO, Raad van Kerken en Missie Nederland) één van initiatiefnemers is geweest. Tienduizenden Nederlanders haakten aan en baden het Onze Vader mee voor de helden in de zorg, voor patiënten, voor bestuurders, ons land, de wereld. We zullen de handen blijven vouwen en blijven bidden.

Deze week hebben christelijke organisaties en kerken ook de handen uit de mouwen gestoken en zijn met #nietalleen (www.nietalleen.nl) begonnen. Ook wij als partij zijn daarbij betrokken. #nietalleen is een platform waarop lokale hulpinitiatieven worden samengebracht en waar hulpbehoevende mensen - ouderen, eenzamen, kwetsbaren, overbelaste gezinnen - in deze kritieke dagen via 0800-1322 om hulp kunnen vragen. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel moois er juist in deze tijd van crisis opbloeit. Maar in onze provincie kan daar nog een stapje bij! Dit initiatief laat aan iedereen weten, wie je ook bent, wat je ook gelooft, hoe je er ook aan toe bent: je staat er niet alleen voor! 

De coronacrisis treft ons nu in de gezondheid en in de zorg, maar we zien de crisis verbreden in de samenleving. Ook op andere terreinen nemen de zorgen toe. We gaan elkaar heel hard nodig hebben de komende tijd. Deze crisis maakt onze fysieke wereld klein, maar laten we naar elkaar omzien in Brabant! En ruimte maken voor initiatieven die mensen verbindt in alle kwetsbaarheden.

Verbinding was het onderwerp van onze themabijeenkomst in januari. In de nieuwsbrief die afglopen donderdag is rondgestuurd heeft u het verslag daarvan kunnen lezen. Maar vanwege Corona willen we graag een stapje extra zetten op het gebied van de onderlinge verbinding die juist nu zo broodnodig is. Daarom doen we in deze brief een beroep op u in Brabant. Juist in ons Brabant! Wij zijn een partij die overal actief is en de lokale samenlevingen goed kent. We willen u graag drie dingen vragen:

1.     Meld hulpinitiatieven in uw buurt, woonplaats, gemeente aan bij www.nietalleen.nl (of vraag hulp als u die zelf nodig heeft!)

2.     Wees zelf zo’n initiatief! Samen met uw afdeling, fractie, bestuur kunt u zich aanbieden als mensen die niet alleen bidden, maar ook werken!

3.     Breng mensen in uw lokale netwerk samen, verbind goede initiatieven en zorg dat mensen elkaar - ook via www.nietalleen.nl - weten te vinden in deze tijd van crisis.

We bevinden ons als land, provincie Brabant en samenleving in een kritieke fase. Maar juist als het donker is, zijn wij geroepen om licht te zijn en ook nu Jezus na te volgen. Vandaar deze warmte aanmoediging van ons om ook nu en ook hier het verschil te maken. Alvast heel veel dank! 

Met een hartelijke groet,

Feico Lanting, voorzitter ChristenUnie Brabant

Hermen Vreugdenhil, statenlid ChristenUnie-SGP Brabant

 

« Terug